Наш телефон: +38(050) 572-0-888
Menu

ПРО СИСТЕМУ

“ДОКТОР ЕЛЕКС” — ЦЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ, ЯКЕ:

 • забезпечить гармонійну співпрацю усього персоналу
 • впровадить контроль за процесом лікування
 • дозволить швидко знаходити потрібну інформацію
 • підвищить якість обслуговування Ваших пацієнтів

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЛІКАРЯ

 • Зменшення часу на огляд із системою “розумного документообігу”
 • Робота з діагностичним обладнанням: запис та редагування відео і зображень
 • Візуальні підказки у випадку відхилення від норми
 • Широкий спект шаблонів оглядів
 • Можливість друку результатів різними мовами

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЕРІВНИКА

 • Оптимізація лікувального процесу
 • Підвищення якості обслуговування пацієнтів
 • Моніторинг історії платежів та витрат
 • Легкий та зручний доступ до розкладу та документації через мережу Інтернет

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІНІКИ

 • Новий рівень підготовки до візиту та огляду пацієнтів
 • Спрощена процедура розрахунків за надані послуги
 • Зменшення понаднормового розходу матеріалів
 • Структуроване збереження даних медичної картки пацієнта
 • Підвищення ефективності роботи установи

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ РЕЄСТРАТУРИ

 • Централізоване збереження інформації
 • Швидка та зручна система планування візитів
 • Оперативне реагування на телефонні дзвінки
 • Контроль за обслуговуванням пацієнтів
 • Швидке формування звітів для керівництва

РЕЄСТРАТУРА

Cистема “Доктор Елекс” налагоджує роботу реєстратури медичного закладу, заощаджуючи час лікарів та пацієнтів, а оперативне реагування на телефонні дзвінки дозволяє працівникам реєстратури вносити необхідні корективи у розклад роботи лікарів та проводити облік використання кабінетів закладу.

реєстр

 • Відсутність потреби ведення паперового журналу відвідувачів.
 • Оперативний пошук даних пацієнта по ідентифікаційному номеру, прізвищу чи даті народження для призначення візиту до лікаря.
 • Узгодження часу візиту пацієнта із розкладом роботи лікаря та інфраструктурою медичного закладу.
 • Ефективне планування годин прийому лікаря з урахуванням часу відпусток, лікарняних, відряджень, нарад тощо.
 • Оперативне інформування лікаря про прибуття пацієнта на прийом.
 • Можливість перегляду історії візитів пацієнта, годин прийому лікаря на наступний день, тиждень чи місяць.

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА

Швидкий доступ до інформації, зручність у користуванні та чітко продуманий механізм роботи з програмою підвищують ефективність та якість роботи персоналу, а також надійність та конфіденційність збереження даних пацієнта.

Електронна медична картка (ЕМК) є основним компонентом інформаційної системи “Доктор Елекс”. В ній зберігається вся інформація про пацієнта — реєстраційні дані, результати оглядів лікаря, антропометричні виміри, лабораторні обстеження та різноманітні графічні дані (УЗД, рентген тощо).

emr

При введенні даних в ЕМК не потрібно витрачати час на набір тексту на клавіатурі. В системі застосовується унікальна технологія деревовидних шаблонів, яка дозволяє формувати звіти оглядів, використовуючи стандартний набір професійних термінів та виразів. При цьому лікарю чи медсестрі достатньо лише вибрати необхідні слова та вирази з переліку запропонованих у спеціально розроблених шаблонах огляду. Для зручності роботи, в шаблоні налаштовані також відповіді по замовчуванню, інтерактивні підказки та виділення кольором. Правильність та повнота введення інформації контролюється автоматично під час формування медичного документу.

Введення інформації в карту пацієнта за допомогою шаблонів і збереження її в структурованому вигляді забезпечує широкі можливості аналізу даних  та полегшує обмін інформацією з іншими медичними установами. Зручна система пошуку даних дозволяє легко знайти необхідну інформацію у великих об’ємах медичної документації. За допомогою підпрограми статистичної обробки даних можна швидко та легко підготувати всі необхідні звіти із дотриманням вимог Міністерства охорони здоров’я та інших контролюючих органів.

Система дає можливість легко формувати, редагувати та друкувати різноманітні виписки, довідки, епікризи,  а також зберігати копії цих документів у медичній карті пацієнта. Будь-які з цих даних можна експортувати і надавати пацієнтам на мобільних носіях даних у зручному для них форматі, доступному для перегляду на будь-якому комп’ютері.

При потребі, персонал клініки має доступ до карти пацієнта не лише з комп’ютерів локальної мережі, але і шляхом віддаленого доступу з домашнього комп’ютера. Оскільки медична інформація є суворо конфіденційною, доступ до медичної карти і певних її секцій чітко регламентовано. В системі також ведеться протокол редагування, видалення та друку медичних даних.

РЕДАКТОР ШАБЛОНІВ ДОКУМЕНТІВ

Користуючись шаблоном огляду, лікар швидко внесе у електронну картку пацієнта потрібні дані, дотримуючись рекомендованої послідовності обстеження, та уникне одруків і помилок.

Документи в системі базуються на деревовидних шаблонах, за допомогою яких лікар швидко і без зайвих зусиль введе всі дані в систему. Зручний редактор гарантує прозорість, простоту роботи та реалізацію будь-яких вимог до змісту і вигляду документів.

док темп

Редактор шаблонів документів дає можливість скоригувати чи створити нові шаблони оглядів, лабораторних аналізів та інших документів, якими оперує медична установа.

Шаблони дозволяють:

 • легко видозмінювати зміст та вигляд документів залежно від потреб лікаря та установи;
 • вибирати потрібні варіанти з переліку можливих відповідей, автоматично формуючи документ;
 • під час проведення огляду вводити усі важливі дані (з виділенням кольором незаповнених частин документа);
 • задавати норми для лабораторних даних.

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ

Ключові компоненти системи “Доктор Елекс” дозволяють Вам працювати швидше та ефективніше, забезпечуючи ширші можливості і майже необмежену масштабованість

Логічна архітектура рішення складається із трьох рівнів:

 • рівень бази даних;
 • рівень сервера комунікації;
 • рівень клієнтської програми.

 

База даних побудована на основі платформи Microsoft SQL Server 2005/ 2008/ 2012/ 2014. Ця платформа має сертифікат Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який дозволяє використовувати її для розробки захищеного рішення.

Сервер комунікації імплементований на основі технології Windows Communication Foundation (WCF). WCF — це платформа для розробки систем обміну інформацією з використанням технології .NET. WCF робить можливою побудову безпечних, надійних і транзакційних систем через спрощену програмну модель взаємодії між платформами.

Сервер комунікації взаємодіє із клієнтськими програмами та зовнішніми медичними пристроями за допомогою протоколу TCP/ IP, а також передбачає інтеграцію із зовнішніми системами (фінансовими, готельними, лабораторними тощо) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу API.

Клієнт системи «Доктор Елекс» побудований за допомогою технології Microsoft Windows Forms із використанням платформи .Net Framework 3.5. Для безпечної комунікації в мережі використовується інфраструктура безпеки доменів Windows із застосуванням служби Active Directory. Повнофункційна клієнтська програма працює під керуванням операційної системи Microsoft Windows, а веб-клієнт – через web-браузери.

Для взаємодії бази даних із мобільними додатками використовується інтеграційна шина, побудована на базі WCF. Обмін даними здійснюється через протокол HTTP у форматі JSON, що є найкращим рішенням для мобільних платформ, які часто обмежені у ресурсах.